Rotary e Romagna in festa a Rimini e San Leo 2018

Domenica 13 Maggio 2018 – Rotary e Romagna in festa a Rimini e San Leo

Rotary e Romagna in festa a Rimini e San Leo

Locandina Rotary Romagna in Festa 2018

Locandina Rotary Romagna in Festa 2018